Таг видео/аудио

видео/аудио / од Биљана Јовановска -

Невозможна сложувалка: Како се појави празното поле?

Оваа сложувалка и пркоси на сите закони на логиката. Во неа се наоѓаат неколку делови кои ја пополнуваат целата површина. Но, кога ќе се промени распоредот на деловите останува едно…