Категорија дневна разонода

видео/аудио / од Биљана Јовановска -

Бивши парови одговараат на незгодни прашања

Интересно видео во кое бивши парови одговараат на незгодни прашања додека се поврзани на детектор за лаги. Некои прашања се толку незгодни, што добра страна е што веќе паровиве имаат…